Ecolab Dezenfektan Ürünleri

Sırala
Görünüm:
1 2
Toplam 26 ürün görüntüleniyor.
1 2

Dezenfektanlar: Sınıflama ve Amaca Uygun Kullanım Alanları

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Dezenfektan ve antiseptikler, standart hijyen koşullarının surdurulmesinde ve infeksiyon riski oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasında kullanılan antimikrobiyal ajanlardır. Dezenfektanlar; mikroorganizmaları etkileme derecelerine, etki mekanizmalarına, kimyasal yapılarına ve kullanım alanlarına gore değişik şekillerde sınıflandırılır.

DEZENFEKTANLAR Sporisit ozelliği olan kimyasallarla sterilizasyon icin gerekenden (3 saat ve uzeri) daha kısa surede (10-20 dakika) uygulanan dezenfeksiyon şeklidir. Cok direncli bir kısım bakteri sporları dışında tum mikroorganizmalar inaktive olur. Bakteri sporlarına etki gostermeyen, fakat mikobakteri, zarfsız virus ve diğer mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon seviyesidir. Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız viruslere etkisiz olan ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları etkileyebilen dezenfeksiyon seviyesidir. Yüzey aktif dezenfektanlar: Deterjanlar: Sulu cozeltilerinde iyonlaşıp iyonlaşmamalarına gore iyonik ve noniyonik olmak uzere iki sınıfta değerlendirilir.

İyonik yüzey aktif maddeler: Anyonik, katyonik, amfoterik yuzey aktif maddelerdir. Suda iyonlaştıklarında hidrofil veya hidrofob gruplardan hangisi yuzey aktif ozellik gosteriyorsa o grubun ismi ile anılır. Orn. sabun, sodyum dodesil benzen

Noniyonik yüzey aktif maddeler: Dezenfektan değil mekanik temizleyicilerdir. Yuzey aktif madde kirleri yener ve birleşmelerine mani olup dokudan ayırır. Fenol ve türevleri: Bu maddeler sitoplazma zarındaki oksidaz ve dehidrogenazlarla geri donuşumsuz olarak bağlanarak hucre ici bileşiklerin dışarı cıkmasına neden olur.

klorin).

Yüksek düzey dezenfeksiyon için kullanılan bileşikler:

Gluteraldehid: Sature dialdehid olan gluteraldehid etkin bir dezenfektan ve kimyasal sterilizan olarak kabul edilmiştir. Sıvı solusyonu asidik olan gluteraldehidin sporisit ozelliği yoktur. Yalnızca alkali solusyon olarak kullanıldığında pH ığında sporisit ozelliği vardır. %2 yoğunlukta vejetatif bakterileri 2 dakikada, mikobakterileri 20 dakikada, sporlu bakterileri ise ancak 3 saatte oldurebilmektedir. Yuksek duzey dezenfeksiyon icin oda ısısında 20 dakika temas suresi ılabilir. Ağırlıklı olarak endoskoplar, spirometri tupleri, diyalizerler, transduserler, anestezi ve solunum tedavisi ekipmanları, hemodiyaliz ve diyalizat sistemleri, laparoskopide kullanılan disposibl plastik trokarların temizliğinde kullanılabilmektedir. Diş hekimliğinde hareketli protezlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Metal icin koroziv olmadığı gibi lens aletlerine, plastik ve lastik materyale zarar vermemektedir.

Ortofitalaldehid (OPA): %0.55 1,2-benzenedikarboksialdehid ya da OPA, şeffaf, soluk mavi pH’sı 7.5 olan bir solusyondur. Oldukca geniş bir etkinlik alanı vardır. Bilinen goz ve burun pasajına ait irritan etkisi yoktur. pH 3-9 arasında mukemmel stabilizasyonu mevcuttur. Mikroorganizmalar ve sporlar uzerinde olduk- 112 Dezenfektanlar: Sınıflama ve Amaca Uygun Kullanım Alanları ca geniş bir etkinliği vardır. Toksisitesi gluteraldehitten daha az ve mikobakterilere daha hızlı etkilidir. Ozellikle endoskopların temizliğinde kullanılmaktadır. Pahalıdır. On dakika temas suresi yuksek duzey dezenfeksiyon icin yeterlidir. Cozeltileri 14 gun kullanılabilir.

Perasetik asit: Perasetik asit ya da peroksiasetik asit tum mikroorganizmalar uzerine etkinliği olan bir sterilizandır. Otomatik makinelerde medikal (endoskop, artroskop), cerrahi ve diş ile ilgili materyallerin kimyasal sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Oldukca hızlı etkili bir sporisittir. Yuksek duzey dezenfeksiyon icin 5-10 dakika yeterlidir. Dayanıksız ve pahalı bir bileşiktir. Ayrıca, bazı metaller uzerinde korozyona neden olur. Yoğun cozelti ile temas halinde cilt yanıkları ve goz hasarı oluşabilir.

Hidrojen peroksit (H2O2): Hidrojen peroksit oldukca fazla mikroorganizmaya, bakteriye, mantara, viruse ve spora etkinliği olan bir maddedir. %3-6 konsantrasyonlarda yumuşak kontak lenslerin, tonometre biprizmaları, ventilatorler, dokumalar ve endoskopların dezenfeksiyonunda kullanılabilmektedir. Uriner drenaj torbalarının icerisine konulduğunda mikrobiyal kontaminasyonu engellediği bilinmektedir. Toksik olmayan bir bileşiktir. Stabilize formları uzun sure dayanıklıdır. %7.5’lik cozeltisi 10 dakikada yuksek duzey dezenfeksiyon sağlar. Genel temizlik ve dezenfeksiyon icin %1-3 yoğunluğunda kullanılır.

Hidrojen peroksit ve perasetik asit: %0.23 perasetik asit ve %7.35 hidrojen peroksitin bakteriyel sporlar ve tum mikroorganizmalar uzerinde etkinliği gosterilmiştir. Ozellikle gluteraldehide direncli mikobakterileri etkisiz hale getirmektedir. Endoskopların, hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyonu icin kullanılmaktadır.

Klordioksit (ClO2): Yuksek derecede okside edici bir maddedir. Koroziv ve tahriş edicidir. Organik maddelerden ve ışıktan etkilenir. Yuksek derecede dezenfeksiyon icin 5 dakika yeterlidir. Endoskopların kaplamalarında beyazlaşmalara neden olabilir. Kritik olmayan malzemeler: Sadece sağlam ciltle temas eden malzemelerdir. Sağlam deri mikroplar icin etkin bir bariyer olduğundan infeksiyon riski cok azdır. Ancak bu malzemeler capraz bulaşmalara neden olabilir. Kritik olmayan malzemeler icin temizlik ve/veya orta/duşuk seviye dezenfeksiyon yeterlidir. Bu materyaller mukoz membranlar ile değil yalnızca normal cilt ile temas etmekte olanlardır. Bu nedenle dezenfekte edilmeleri gerekmemektedir. Orneğin; hasta surguleri, kan basıncı manşonları, koltuk değnekleri, yatak korkulukları, hasta mobilyaları, yemek kapları, zemin gibi bolgelerin sterilizasyonu gerekmemektedir ancak hastaya bakteri ve diğer infektif ajanların transmisyonuna neden olmaları yuzunden bu bolgelerin dezenfeksiyonu gereklidir. Ozellikle Listeria, Escherichia coli, Salmonella, vankomisine direncli enterokok (VRE), metisiline direncli Staphylococcus aureus (MRSA), Candida, Mycobacteria (Mycobacterium tuberculosis), virusler 30-60 saniyede yok edilebilmektedir. 113 Ufuk ABBASOĞLU Orta ve düşük düzey dezenfeksiyon için kullanılan bileşikler:

Alkol çözeltileri (etil ve isopropil alkol): Bakterisidal etkili dezenfektan ve M. tuberculosis’e karşı etkilidir. Virusidal ve fungusidal etkileri vardır. Sporlara etkisizdir. Etil alkolun %70’lik solusyonu kritik olmayan alet dezenfeksiyonunda kullanılır. Sıklıkla oral ve rektal termometreler, hastane dosyaları, makaslar, steteskoplar, fiberoptik endoskoplar ve ventilatorlerin dış yuzeyleri icin kullanılabilmektedir.

Kuarterner amonyum bileşikleri: Benzalkonyum klorur, setil-piridinyum klorur, alkil dimetil benzil amonyum klorur bu gruptan olan dezenfektanlardır. Genel olarak katyonik deterjan ozelliği gosteren yuzeye etkili bir dezenfektandır. Hasta cildine temas eden tansiyon manşonu ve steteskop gibi kritik olmayan aletlerin yuzeylerinin temizliğinde de kullanılabilmektedir. Alkil dimetil benzil amonyum klorur hastanelerde kullanılan başlıca bileşiktir. Fungusid, bakterisid ve virusid olarak etkinliği vardır.

Fenolikler: Yuksek konsantrasyonlarda kullanılan fenol deriveleridir. Ortofenilfenol ve ortho-benzyl-para-chlorofenol şeklinde kullanılır. Fungusid, tuberkulosid ve virusid olarak kullanılmaktadır. Kritik olmayan tıbbi cihazların temizliğinde kullanılması onerilmektedir. Ancak kritik aracların on temizliği ve dekontaminasyonu icin kullanıldığı gibi yarı kritik cihazların son sterilizasyonu ya da etkin dezenfeksiyonu icin de kullanılmaktadır.

İyodoforlar: İyot ve polivinil pirolidon bileşiği olan povidon iyodur en sık kullanılan iyodofor olup bakterisidal, tuberkulosidal, virusidal ve fungusidal etki ıklıkla antiseptik olarak kullanılmasının yanında kan kultur şişelerinin ve medikal ekipmanların, hidroterapi tanklarının termometrelerin ve kullanıldıktan sonra endoskopların temizliğinde kullanılmaktadır.

Hekzaklorofen: Hekzaklorofen nispeten toksik yan etkileri nedeniyle sık kullanılmayan bir urundur. Genel olarak bakteriyostatik etkinliğe sahiptir. S. aureus ve diğer gram-pozitif bakteriler uzerine cok etkilidir, ancak gram-negatif mikroorganizmalara, funguslara ve mikobakterilere karşı daha az etkindir. Su icerisinde %3’luk dilusyonları kullanılmaktadır. Aktivitesi yavaştır. Bu nedenle birkac kez ve 2-3 dakika gibi uzun sureli kullanılması onerilir. Tekrarlayan kullanımlarda kumulatif etkisinden dolayı bakteri sayısını daha azaltır.

Paraklorometaksilenol: El ve deri antisepsisi amacıyla hazırlanmış %0.5-3.75 konsantrasyonlarında solusyonları mevcuttur. Duşuk deri irritanıdır. Alkali pH’larda etkinliği artar. Antimikrobiyal aktivitesi organik maddelerden cok az etkilenir, ancak noniyonik surfaktanlar ile notralize edilir. Kozmetikte prezervatif olarak kullanılan ve antimikrobiyal sabunlarda yer alan bir bileşiktir. İn vitro olarak gram-pozitif bakterilere guclu etkinlik gosterir, gram-negatif bakterilere, mikobakteriler ve bazı viruslere de daha az olmakla birlikte etkilidir. 

Kuarterner amonyum bileşenleri: Bunların icinde alkil benzalkonyum klorideler antiseptik olarak yaygın olarak kullanılmışlardır. Setrimid, setilpiridyum klorid ve benzatonyum klorid de antiseptik olarak kullanılan diğer bileşiklerdir. Bu bileşikler, yuksek konsantrasyonlarda bazı mikroorganizmalara mikrobisit etkili olsa da, genel olarak bakteriyostatik ve fungustatik ozelliktedir. Gram-negatif bakterilere gore, gram-pozitif bakteriler uzerine daha fazla etkilidir. Mikobakteriler ve funguslar uzerine daha az etkilidir, ancak lipofilik virusler uzerine daha iyi bir aktivitesi vardır. Organik maddelerden olumsuz etkilenir ve anyonik deterjanlarla etkisinin iyi olmaması nedeniyle bu bakterilerle kontamine olabilir. Bu nedenle son 15-20 yıldır el antisepsisinde tercih edilmemiştir. Ancak yinede icinde bu bileşiklerin de bulunduğu el antiseptik solusyonları mevcuttur.

Triklosan: Triklosan (2,4,4’-trichlora-2’-hydroxydiphenyl ether) noniyonik ve renksiz bir maddedir. Gram-pozitif bakteriler (MRSA dahil) uzerine etkilidir, ancak gram-negatif mikroorganizmalara ozelliklede P. aeruginosa uzerine zayıf etkilidir. Bakteri sporları, mikobakteriler ve viruslere karşı duşuk aktivite gosterir. %1’lik konsantrasyonları MRSA’lara karşı etkili bulunmuştur. El antisepsisinden cok sabun formunda vucut bakterilerinin sayılarını azaltmakta kullanılır. %0.2- 2’lik solusyonlarının antibakteriyel aktivitesi vardır. Sabun formu %2 konsantrasyonda triklosan icerir. Deriden absorbe olur, duşuk konsantrasyonlarda ciddi deri yan etkileri gorulmez. Derideki organik materyalden azda olsa etkilenir ve inaktive olur. 

Yandex.Metrica
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.